Senior Associates
Nurbaiyah Mohamad Salleh
Fong Foong Leng
Niv Lee Chiw Poh
Alicia Phang Ling San
Soo Chin Ping
   
Associates
Jayden Chuah Jer Yang
Yeow Sheh Yan
Sylvia Sze Yi
William Gan Wui Liem
Justin Ng Shien-Wen
Zarith Nabihah binti Zulfadzli
Nur Masyitah binti Che Roslan
Jessica Lam Shu Zhen
Nur Liana binti Mohamed
Zhenya Poh Wen Tung
Jacqueline Tan Jie Ying
Aaron Goh Hsien Yoong
Lee Shall Er
Chee Gervenne
Dahrick Sivam A/L Balakrishnan
Sandy Quah Li Yen